Plantación de árbores da Asociación Corripa en Pena da Nogueira para compensar a pegada de carbono xerada polas terceiras Xornadas de Ciencia na Aldea

A Asociación Corripa levou a cabo o pasado mes de novembro unha plantación de árbores coa que quixo compensar a pegada de carbono producida polas Xornadas de Ciencia na Aldea celebradas no mes de abril previo. Desde o colectivo están moi concienciados con esta problemática e saben que organizar unhas xornadas destas características supón unha serie de desprazamentos en coche de moitas persoas que acaban xerando un impacto no planeta. Desde a organización de Ciencia na Aldea, calcularon a pegada de carbono xerada e puxéronlle remedio cunha plantación de árbores en Pena da Nogueira aberta aos seus socios, colaboradores e a calquera persoa interesada.

Autor: Juanjo Arrojo (Asociación Corripa)

Ademais, desenvolveron nun documento esta guía práctica que lles pode servir como referencia a outras asociacións, colectivos ou organismos para levar a cabo estes cálculos e facelos dun xeito rápido e eficaz. Así mesmo, inclúe recomendacións á hora de executar a plantación de árbores.

A guía expón catro fases ou pasos principais para calcular esta pegada:

Información sobre a cantidade de emisións

O primeiro é obter a información da cantidade de emisións que se puideron xerar, onde entran dous factores principais. O que ten que ver coa viaxe dos participantes ata o lugar no que se desenvolva o evento. En función de se chegaron nun medio de transporte privado ou público ou se viaxaron en coche, bus, tren ou avión, a pegada será inferior ou superior. Tamén é fundamental coñecer a orixe de cada participante para calcular os quilómetros que tivo que acometer en cada medio de transporte. A outra cuestión ten que ver coas emisións por electricidade. Neste punto o máis básico é coñecer canta enerxía eléctrica se consumiu durante o evento e cal foi a orixe da xeración da mesma. 

Cálculo das emisións

Cos datos anteriores recompilados chega o momento de pasar ao seguinte paso que é o cálculo das emisións, no que contarán coa axuda dunha plantilla Excel.

Na guía tamén se expoñen unha serie de recomendacións para reducir as emisións xeradas durante o evento como promover o uso de transporte público, recordar a posibilidade de compartir un vehículo privado ou de alugar un vehículo eléctrico ou calquera outra opción que conleve o consumo de menos combustible, así como evitar os desprazamentos en avión, salvo que sexan totalmente indispensables. No tocante á electricidade, é importante valorar a posibilidade de utilizar iluminación ou equipos máis eficientes ou valorar a posibilidade de contratar enerxía eléctrica con certificado de orixe renovable, entre outras cuestións.

Cálculo das absorcións

O terceiro e penúltimo punto ten que ver co cálculo das absorcións. Cada especie arbórea ten un factor de absorción diferente e grazas a unha listaxe de especies podemos coñecer as emisións totais que se poden compensar durante 30 anos, tempo que se marca como referencia para o cálculo. Ao ir engadindo a cantidade de plantas de cada especie que se van a empregar na plantación, as emisións compensadas van subindo ata conseguir igualar ou superar as xeradas polo evento.

Recoméndase empregar especies autóctonas da zona e é preciso analizar o tipo de chan onde se van plantar, orientación, uso actual ou entorno inmediato, características claves para que a plantación chegue a bo porto. Na guía expóñense outras cuestións que poden axudar a conseguir a mellor plantación posible.

Plantación das árbores

Finalmente, o cuarto e último paso ten que ver coa propia plantación das árbores. A recomendación é intentar contar coa planta máis axeitada para o lugar, o permiso do propietario do terreo e conseguir todas aquelas autorizacións necesarias para executala, se estivese dentro dun monte de utilidade pública ou dun espazo protexido. Á hora de realizar a plantación plantexan contar con persoal cualificado ou realizalada no marco dunha xornada de voluntariado. Neste último caso terán que contar cos seguros necesarios e aportarlles o material preciso.

Recommended Posts