Skip to content

PARTICIPACIÓN NO GDR3

Rexémonos polo principio de portas abertas, polo que calquera entidade que queira implicarse na aposta polo desenvolvemento do territorio e cumpra cos requerimentos, pode solicitar a súa adhesión á Asociación Montes e Vales Orientais en calquera momento.

QUEN PODE ASOCIARSE?

Axentes territoriais

A Asociación Montes e Vales Orientais – GDR3 está integrada por un conxunto representativo dos diferentes sectores socioeconómicos do territorio, tanto públicos como privados.

Calquera entidade que teña como ámbito de actuación o noso territorio e traballe en temas relacionados co desenvolvemento social ou económico, pode formar parte da estrutura do GDR3:

 • Cooperativas, S.A.T. ou Sociedades limitadas laborais.
 • Concellos do territorio.
 • Comunidades ou mancomunidades de montes veciñais en man común.
 • Asociacións veciñais, de acción social, de mulleres, xuvenís ou culturais.
 • Organizacións profesionais.
 • Entidades sen ánimo de lucro.
 • Organizacións profesionais agrarias.

Non poden formar parte da asociación as persoas físicas nin as sociedades mercantís, a excepción das entidades de economía social nomeadas no primeiro punto.

COMO ASOCIARSE?

Para formar parte da Asociación Montes e Vales Orientais é preciso cumprir os requerimentos que marcarn os nosos estatutos e achegarnos a seguinte documentación:

 1. Solicitude de incorporación. Podes descargar aquí un modelo de solicitude.
 2. Acordo do órgano competente da entidade onde se exprese a vontade de formar parte da Asociación Montes e Vales Orientais – GDR3. Aquí podes descargar un modelo de acordo para concellos e aquí un modelo de acordo para outras entidades.
 3. Ficha de datos da entidade. Podes descargala aquí.
 4. DNI da persoa representante da entidade.
 5. NIF da entidade.
 6. Certificado de inscrición no Rexistro da Xunta de Galicia (se procede).

Cando a entidade que se quere asociar non ten o domicilio social dentro do ámbito de actuación da Asociación Montes e Vales Orientais, deberá demostrar que desenvolve unha actividade relevante e consolidada no tempo en dito ámbito territorial.