Cartel da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa do GDR Montes e Vales Orientais

Desde o GDR Montes e Vales Orientais, vimos de presentar a Estratexia de Desenvolvemento Local Participativa. Un documento que se traballou xunto aos axentes do territorio, para marcar os obxectivos e as liñas estratéxicas que marcarán as accións dos próximos anos (2023-2027) en canto a desenvolvemento local.

Xa podes descargar aquí a estratexia completa ou un resumo da mesma:

Obxectivos xerais

Na Estratexia de Desenvolvemento Local do GDR Montes e Vales Orientais, establécense sete obxectivos fundamentais:

– Promover a multifuncionalidade do sector primario e do monte, a mobilidade de terra e o incremento de renda.
– Fortalecer sector agroindustrial do produto local / estratexia ‘da Granxa á mesa’.
– Ecoturismo baseado en pequenos negocios, para un destino diferencial.
– Apoiar servizos innovadores, cooperando e usando as novas tecnoloxías.
– Mellorar a vida no rural con novos servizos e coidado de persoas desfavorecidas.
– Revitalización rural: Rehabilitar espazos e patrimonio para residencia e traballo colaborativo.
– Formación, asesoramento e innovación para o desenvolvemento sustentable e a valorización dos recursos.

Liñas estratéxicas

As liñas estratéxicas de traballo para o periodo 2023-2027 son:

– SECTOR PRIMARIO. Multifuncionalidade. Social. Económico e ambiental.
– SECTOR AGROALIMENTARIO. Produto local.
– ECOTURISMO. Espazos naturais, turismo de natureza.
– SERVIZOS INNOVADORES. Redes de colaboración, novas tecnoloxías
– SERVIZOS SOCIAIS. Calidade de vida, envellecemento activo, persoas vulnerables.
– LOITA CONTRA A DESPOBOACION. Vivendas, espazos de traballo, uso patrimonio.
– FORMACION. Liderar innovación, acceso a financiamento e valorización de recursos.

Consulta toda a información sobre o territorio e a estratexia, nos botóns de descarga que hai ao inicio deste artigo.

Recommended Posts