Presentación aos establecementos turísticos do territorio de 'A Despensa de Ancares e Terras de Burón'

Desde o Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Montes e Vales Orientais, en colaboración co Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Montaña, organizamos unha actividade en Navia de Suarna e A Fonsagrada coa que se persegue impulsar as sinerxias que se poden dar entre os sectores turístico e agroalimentario instalados nos Ancares e Terras de Burón.

O obxectivo principal foi xuntar a diferentes sectores económicos do territorio que contan con necesidades, barreiras e problemáticas aparentemente diferentes e poñer en marcha solucións conxuntas que redunden nun beneficio para todos e, en consecuencia, colaborar no desenvolvemento do territorio. Dúas foron as problemáticas máis notorias que trataron nesta dobre actividade e ás que se lle pode atopar solución uníndose. Por unha banda está o desequilibrio entre a oferta de aloxamentos e a oferta de restauración, xa que neste territorio hai moitos máis aloxamentos que establecementos que sirvan comidas ou ceas aos visitantes; e pola outra banda, hai un sector agroalimentario que está poñendo no mercado produtos de gran calidade e que están buscando darlle saída e ampliar as súas canles de venda.

Primeiras incorporacións

A Despensa de Ancares e Terras de Burón está espertando un grande interese entre os establecementos turísticos do territorio, que eran moi conscientes desta necesidade”, explica Fe Álvarez, xerente do GDR Montes e Vales Orientais. De feito, engade, “algúns albergues e casas rurais xa solicitaron incorporar os produtos desta despensa para ofrecerlla ás persoas que nos visitan coma un servizo complementario ao aloxamento”, apunta.

A primeira cita tivo lugar o 14 de xuño no café-bar Xegunde da Proba, en Navia de Suarna. A segunda desenvolveu un día despois, o 15 de xuño, na Tenda de Asgafon, o establecemento que a Asociación de Gandeiros da Fonsagrada abriu recentemente na localidade fonsagradina.

Nestes dous eventos presentóuselles aos responsables de negocios de hostalería da zona a oferta gastronómica realizada por dous axentes con forte implantación no territorio coma son Asgafon e A Carqueixa. Esta oferta gastronómica está centrada na liña de pratos caseiros xa cociñados que lanzaron recentemente ambas entidades e que xa comercializan a través da Rede e nos seus propios establecementos físicos. Estes pratos cociñados son susceptibles de seren ofrecidos polos establecementos turísticos e hostaleiros da zona, axudando a complementar os servizos que ofrecen aos visitantes e tamén impulsando a economía local e aos produtores do territorio. ‘A Despensa de Ancares e Terras de Burón’ tamén está aberta á incorporación doutros produtos da zona coma viños, queixos, mel ou conservas, entre outros.

Tecer redes de colaboración

A organización deste evento encaixa na filosofía de traballo do noso grupo, que busca establecer redes colaborativas no territorio que impulsen o desenvolvemento local en todos os seus ámbitos. Así, a meta última é que se establezan liñas de traballo e unha colaboración máis estreita entre produtores e hostaleiros. “Nestas presentacións esperamos incorporar máis establecementos interesados e en futuras actuacións intentaremos implicar a outros sectores da zona, reforzando ademais a colaboración xa establecida entre o Polo de Emprendemento e o GDR”, avanza Fe Álvarez.

Entre estas futuras sinerxias a explorar están actores como empresas ou entidades relacionadas coa loxística, o transporte ou o marketing, que poidan participar no desenvolvemento desta colaboración xa iniciada entre produtores e hostaleiros.

Recommended Posts